Softver SBLCore

Softver za izradu i administraciju bezbednosnih listova

SBLCore je softver koji rešava svu administraciju u vezi s izradom bezbednosnih listova. Dobro će doći svim proizvođačima, uvoznicima i distributerima hemikalija i smeša jer značajno ubrzava njihov rad u poređenju s ručnom obradom bezbednosnih listova.

Ako želite da smanjite rizik od grešaka u bezbednosnom listu bez potrebe za pretraživanjem izmena u zakonu, odaberite SBLCore.

SBLCore Blue

Ravnomerno raspoređeni troškovi s opcijom plaćanja unapred već od jednog meseca. Pretplata uključuje i ažuriranja kako bi sve bilo u skladu sa zakonodavstvom.

SBLCore Green

Jednokratna kupovina softverske licence koja uključuje ažuriranja za prvih 12 meseci. Nakon tog vremena mogu da se kupe dodatna ažuriranja.

PROBNO verzija

SBLCorе 14 dаnа bеsplаtno

Isprobajte softver SBLCore u našoj besplatnoj verziji i bez obaveza.

Probna verzija se automatski ne pretvara u pretplatu. Pretplatu možete da naručite direktno na sajtu ili tako što ćete se javiti našem Odeljenju za prodaju na sales@sblcore.com.

SBLCore Trial
 • Softver će vas obavestiti o broju dana do isteka vašeg probnog perioda.
 • Na zahtev ćemo vam bezbednosne listove koje izradite u probnoj verziji softvera prevesti u punu verziju koju ste kupili.

U odnosu na punu verziju samo su neke funkcije ograničene:

 • Eksport bezbednosnog lista nije moguć
 • Bezbednosni list ima vodeni žig
 • Odabrani odeljci su skraćeni
Zašto početi s korišćenjem softvera SBLCore

Glavne pogodnosti softvera SBLCore

Automatske funkcije

Osiguravanje automatske klasifikacije proizvoda, automatizovano popunjavanje fraza

Intuitivno okruženje

Korisnički jednostavno, prijatno i intuitivno softversko okruženje

Podrška i obuka

Besplatna pomoć putem imejla i telefona, širok raspon mogućnosti za obuku

Jezičke veštine

Softver se može koristiti za 36 zemalja u 27 jezičkih verzija

Najkorišćenije funkcije

Funkcije softvera SBLCore

Softver SBLCore nudi širok raspon funkcija koje će korisniku olakšati obavljanje svih aktivnosti u vezi s izradom i administracijom bezbednosnih listova. Stalno razvijamo funkcije i dodajemo nove.

Bezbednosni list

Izrаdа bеzbеdnosnih listovа

Sama izrada bezbednosnog lista u softveru vrlo je brza. Zahvaljujući automatskim funkcijama, dovoljno je ispuniti osnovne informacije i softver će izračunati klasifikaciju proizvoda i dopuniti tekstove u svim odeljcima na osnovu dobijenih H-oznaka. Sastavni deo editora bezbednosnog lista uključuje mogućnost dodavanja UN broja u okviru ADR, kataloški broj i klasu skladištenja.

Napravljeni bezbednosni listovi i dokumentacija koja ide uz njih mogu se lako arhivirati u softveru. Eksport je moguć u datoteku .pdf, .xlsx i .docx ili u posebnu .sbl datoteku koja je dizajnirana za razmenu podataka između korisnika softvera SBLCore.

Klasifikacija

Automatska klasifikacija i bilans

Na osnovu procenata pojedinih komponenti smeša i njihovih toksikoloških i ekotoksikoloških informacija, program automatski izračunava dobijenu klasifikaciju. Deo automatske klasifikacije je takozvana klasifikacijska bilansa.

Klasifikacijski bilans opisuje kako je program izračunao klasifikaciju smeše i koje je ulazne podatke koristio. Proračun takođe uključuje izvođenje akutne toksičnosti ATE i delimične ponovne proračune opasnosti za životnu sredinu. Pri proračunu opasnosti smeše upotrebljavaju se sažete formule za procenu aditivnih učinaka supstance.

Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance

Baza podataka sa supstancama i kreiranje sopstvenih supstanci

Softver sadrži svoju bazu podataka o supstancama s usklađenom klasifikacijom koja je u skladu s Prilogom VI Uredbe CLP i supstancama za koje su utvrđeni limiti izloženosti za radno okruženje.

Ako potrebna supstanca nije dostupna u bazi podataka, softver korisniku daje mogućnost pravljenja sopstvene supstance ili korišćenje veze s bazom podataka ECHA, iz koje se import supstance u softversku bazu podataka može lako obaviti, a zatim i urediti.

Na osnovu zahteva možemo da pripremimo i bazu podataka o supstancama po želji korisnika.

PCN i UFI

PCN notifikacije i UFI kodovi

Kako bi rad bio učinkovitiji, softver može da kreira datoteku u odgovarajućem formatu, koja se zatim može učitati na portal agencije ECHA. Softver će vas upozoriti na sve obavezne informacije koje moraju biti uključene u podnesak, te tako pojednostaviti dug proces ručnog popunjavanja.

Jedna od obaveznih komponenti PCN notifkacije je UFI kod. Uz pomoć ugrađenog UFI generatora lako se generiše UFI ili jedinstveni identifikator formule, na osnovu numeričkog koda formule i PIB broja kompanije. UFI kod se potom ubacuje na etiketu i u dobijeni bezbednosni list.

Revizija

Provera ažuriranosti i revidiranje

Na listi bezbednosnih listova lako se mogu prepoznati oni zastareli zahvaljujući funkciji pod nazivom „semafor”. Ona reaguje na promenu formata bezbednosnih listova, na zastarelu obavezujuću klasifikaciju supstanci u smešama i na promenu kontrolnih parametara i odabranog zakonodavstva. Tako se eliminiše gubljenje vremena traženjem izmena u zakonima.

Narandžastom bojom softver označava bezbednosne listove koji se obrađuju prema formatu koji ističe ili sadrže supstancu kojoj će se promeniti klasifikacija. Crvena boja semafora označava bezbednosne listove koji se obrađuju u skladu s nevažećim formatom ili sadrže supstancu sa starom klasifikacijom.

Bezbednosni list se potom ažurira pomoću funkcije revidiranja, koja stvara kopiju bezbednosnog lista s ažuriranim informacijama i arhivira prvobitni bezbednosni list.

Prevodi i fraze

Prevod na drugi jezik i automatske fraze

Glavno pojednostavljenje su automatske fraze koje se mogu koristiti za jednostavno dodavanje tekstova u bezbednosni list, u skladu s dobijenom klasifikacijom proizvoda. Sadržaj automatskih fraza u vezi sa zakonodavstvom odgovara važećem zakonodavstvu određene zemlje i zato nije reč samo o prevodu. Korisnik ima mogućnost dodavanja i vlastitih fraza.

Potom uz pomoć softvera možete jednostavno i jednim klikom prevesti napravljeni bezbednosni list na bilo koji od dostupnih jezika koje ste kupili.

Nalepnice

Dizajn etikete i sve neophodne komponente

Korisna alatka za izradu etiketa je editor za etikete. U softveru SBLCore moguće je napraviti i samu etiketu s obaveznim tekstovima, kao i tabak s etiketama za štampanje. Etikete i tabaci mogu da se sačuvaju u pdf, docx i png formatima.

Možete da pripremite i uputstva za izradu etiketa, koja se mogu koristiti kao dokumentacija za grafičko odeljenje.

Osim obaveznog teksta, uputstva sadrže i veličinu simbola i cele etikete, što zavisi od veličine paketa.

Izrаdа bеzbеdnosnih listovа

Sama izrada bezbednosnog lista u softveru vrlo je brza. Zahvaljujući automatskim funkcijama, dovoljno je ispuniti osnovne informacije i softver će izračunati klasifikaciju proizvoda i dopuniti tekstove u svim odeljcima na osnovu dobijenih H-oznaka. Sastavni deo editora bezbednosnog lista uključuje mogućnost dodavanja UN broja u okviru ADR, kataloški broj i klasu skladištenja.

Napravljeni bezbednosni listovi i dokumentacija koja ide uz njih mogu se lako arhivirati u softveru. Eksport je moguć u datoteku .pdf, .xlsx i .docx ili u posebnu .sbl datoteku koja je dizajnirana za razmenu podataka između korisnika softvera SBLCore.

Automatska klasifikacija i bilans

Na osnovu procenata pojedinih komponenti smeša i njihovih toksikoloških i ekotoksikoloških informacija, program automatski izračunava dobijenu klasifikaciju. Deo automatske klasifikacije je takozvana klasifikacijska bilansa.

Klasifikacijski bilans opisuje kako je program izračunao klasifikaciju smeše i koje je ulazne podatke koristio. Proračun takođe uključuje izvođenje akutne toksičnosti ATE i delimične ponovne proračune opasnosti za životnu sredinu. Pri proračunu opasnosti smeše upotrebljavaju se sažete formule za procenu aditivnih učinaka supstance.

Baza podataka sa supstancama i kreiranje sopstvenih supstanci

Softver sadrži svoju bazu podataka o supstancama s usklađenom klasifikacijom koja je u skladu s Prilogom VI Uredbe CLP i supstancama za koje su utvrđeni limiti izloženosti za radno okruženje.

Ako potrebna supstanca nije dostupna u bazi podataka, softver korisniku daje mogućnost pravljenja sopstvene supstance ili korišćenje veze s bazom podataka ECHA, iz koje se import supstance u softversku bazu podataka može lako obaviti, a zatim i urediti.

Na osnovu zahteva možemo da pripremimo i bazu podataka o supstancama po želji korisnika.

PCN notifikacije i UFI kodovi

Kako bi rad bio učinkovitiji, softver može da kreira datoteku u odgovarajućem formatu, koja se zatim može učitati na portal agencije ECHA. Softver će vas upozoriti na sve obavezne informacije koje moraju biti uključene u podnesak, te tako pojednostaviti dug proces ručnog popunjavanja.

Jedna od obaveznih komponenti PCN notifkacije je UFI kod. Uz pomoć ugrađenog UFI generatora lako se generiše UFI ili jedinstveni identifikator formule, na osnovu numeričkog koda formule i PIB broja kompanije. UFI kod se potom ubacuje na etiketu i u dobijeni bezbednosni list.

Provera ažuriranosti i revidiranje

Na listi bezbednosnih listova lako se mogu prepoznati oni zastareli zahvaljujući funkciji pod nazivom „semafor”. Ona reaguje na promenu formata bezbednosnih listova, na zastarelu obavezujuću klasifikaciju supstanci u smešama i na promenu kontrolnih parametara i odabranog zakonodavstva. Tako se eliminiše gubljenje vremena traženjem izmena u zakonima.

Narandžastom bojom softver označava bezbednosne listove koji se obrađuju prema formatu koji ističe ili sadrže supstancu kojoj će se promeniti klasifikacija. Crvena boja semafora označava bezbednosne listove koji se obrađuju u skladu s nevažećim formatom ili sadrže supstancu sa starom klasifikacijom.

Bezbednosni list se potom ažurira pomoću funkcije revidiranja, koja stvara kopiju bezbednosnog lista s ažuriranim informacijama i arhivira prvobitni bezbednosni list.

Prevod na drugi jezik i automatske fraze

Glavno pojednostavljenje su automatske fraze koje se mogu koristiti za jednostavno dodavanje tekstova u bezbednosni list, u skladu s dobijenom klasifikacijom proizvoda. Sadržaj automatskih fraza u vezi sa zakonodavstvom odgovara važećem zakonodavstvu određene zemlje i zato nije reč samo o prevodu. Korisnik ima mogućnost dodavanja i vlastitih fraza.

Potom uz pomoć softvera možete jednostavno i jednim klikom prevesti napravljeni bezbednosni list na bilo koji od dostupnih jezika koje ste kupili.

Dizajn etikete i sve neophodne komponente

Korisna alatka za izradu etiketa je editor za etikete. U softveru SBLCore moguće je napraviti i samu etiketu s obaveznim tekstovima, kao i tabak s etiketama za štampanje. Etikete i tabaci mogu da se sačuvaju u pdf, docx i png formatima.

Možete da pripremite i uputstva za izradu etiketa, koja se mogu koristiti kao dokumentacija za grafičko odeljenje.

Osim obaveznog teksta, uputstva sadrže i veličinu simbola i cele etikete, što zavisi od veličine paketa.

Dostupne zemlje i jezičke varijante

SBLCore je dostupan na 27 jezika

Jedna od ključnih prednosti softvera SBLCore je izrada bezbednosnih listova za ukupno 36 zemalja, uglavnom iz EU. Softver uključuje gotove fraze za sve dostupne jezike.

Jednim klikom možete da prevedete svoj bezbednosni list na jezik bilo koje od ovih 36 zemalja. Ako neke fraze iz vašeg bezbednosnog lista sadrže zakone, onda nije reč o doslovnom prevodu, već o umetanju jedinstvenih fraza prilagođenih zakonodavstvu određene zemlje.

Kontinuirano se dodaju i druge jezičke verzije i pojedinačne državne ustanove.

I samo softversko okruženje dostupno je na 27 jezika. Korisnik može sam i lako da promeni jezik interfejsa.

Uvid u primere bezbednosnih listova

Kako funkcioniše softver SBLCore?

Video-zapisi s uputstvima za rad u softveru

First Steps in SBLCore play

U videima na jednostavan način opisujemo pojedinačne korake rada u softveru. Oni su dostupni našim kupcima za predstavljanje softvera i istovremeno kao pomoć ako naš softver već imaju i u njemu rade. Ovde ćete pronaći uputstva o početku rada sa softverom, postupak izrade bezbednosnog lista, funkcionisanje prevoda ili kako izvršiti eksport na PCN portal.

Podrška za softver SBLCore

Obuke, konsalting i uputstva

Ponosni smo na korisničku podršku, te zato s našim korisnicima komunicira isključivo osoblje specijalizovano za zakonodavstvo i sa odličnim poznavanjem softvera.

Sam softver je vrlo intuitivan i uključuje detaljne priručnike.

Početna obuka

Zahvaljujući jednostavnom i intuitivnom upravljanju u kombinaciji s početnom obukom, SBLCore mogu koristiti u vrlo kratkom vremenu ne samo operativni stručnjaci, već i obučeno osoblje.

Specijalizovana podrška

Imejl podršku pružaju naši stručnjaci, koji su tu da u kratkom roku reše sve tehničke ili korisničke probleme.

Jednostavan priručnik

Jasan i jednostavan softverski priručnik uključen je u svaku instalaciju softvera SBLCore, tako da ga korisnici programa, u slučaju potrebe, uvek imaju pri ruci.

Redovna ažuriranja

Ažuriranja programa obezbeđuju ne samo njegovu tehničku stabilnost i nesmetan rad, već pre svega garantuju zakonodavnu ispravnost korišćenih podataka.

Dodatne usluge

Pomoć i konsalting Osim naše standardne podrške korisnicima, nudimo im i dodatne usluge koje će pomoći u radu s bezbednosnim listovima.

Obuka za softver SBLCore

Predstavićemo funkcije softvera SBLCore i naučiti vas kako učinkovito da radite u njemu.

Obuka za izradu bezbednosnog lista

Na ovoj obuci naučićemo vas kako da napravite bezbednosni list u softveru SBLCore.

Obuka za izradu BL s mešanjem recepture

Zajedno ćemo pripremiti sirovine za mešanje vašeg proizvoda i izraditi bezbednosni list na osnovu recepture.

Jednostavno upravljanje softverom i podešavanje

Korisnički portal

Sastavni deo softvera je pristup korisničkom portalu, zahvaljujući kojem imate pregled softverskih podešavanja, koja takođe možete da menjate po želji.

Administracija pretplate

Korisnički portal korisniku daje pregled o statusu pretplate i o aktivnim uslugama. Ako je potrebno, pretplata se može otlazati na izabrani datum i u bilo kojem trenutku ponovo aktivirati.

Fakture i administracija metoda plaćanja

U odeljku Fakturisanje pronaći ćete sve izdate fakture. Fakture se mogu preuzeti u svakom trenutku. Ovde ćete dobiti i pregled njihovog statusa. Ovde možete voditi računa i o administraciji načina plaćanja.

Administracija zemalja i korisnika

Na korisničkom portalu moguće je aktivirati ili deaktivirati željene zemlje prema potrebi. Administracija korisnika omogućuje dodavanje ili uklanjanje korisnika, uključujući administraciju lozinki za pristup.

Kontaktiranje s podrškom

Odeljak Podrška korisnicima pruža mogućnost direktnog obraćanja korisničkoj podršci pomoću obrasca u kojem su podaci o korisniku već popunjeni. Komunikacija se dalje odvija putem mejla korisnika.

Da li ste zainteresovani za softver SBLCore?

Javite se našim stručnjacima

Kome će softver dobro doći?
Softver je namenjen svima koji na neki način rukuju hemikalijama i smešama, te je potrebno da za njih naprave bezbednosne listove ili da na drugi jezik prevedu bezbednosne listove koje imaju na raspolaganju.
Ko može da radi u softveru?
Zahvaljujući jednostavnom i intuitivnom interfejsu, softver je pogodan ne samo za one koji imaju iskustva s izradom bezbednosnih listova, već i za početnike bez znanja iz oblasti hemijskog zakonodavstva.
U čemu softver može da pomogne?
SBLCore je kompleksna alatka koja će vam pomoći u izradi bezbednosnog lista na 27 jezika, kao i sa dizajnom etiketa, generisanjem UFI koda i podnošenjem notifikacija na PCN portal. Softver takođe obezbeđuje arhiviranje svih bezbednosnih listova i dokumenata s njima u vezi, te prati zakonodavnu ispravnost i ažuriranost bezbednosnog lista. Važna funkcija je i automatska klasifikacija proizvoda, koju softver izračunava koristeći ulazne podatke.
Šta je sastavni deo softvera?
Softver sadrži svoju bazu podataka o supstancama s usklađenom klasifikacijom koja je u skladu s Prilogom VI Uredbe CLP i supstancama za koje su utvrđeni limiti izloženosti za radno okruženje. Sastavni deo je i funkcija pretraživanja supstanci na ECHA, koja vam pruža mogućnost importa supstanci u softversku bazu podataka direktno iz baze podataka ECHA. Potom ima i bazu podataka o dostupnim limitima izloženosti za pojedinačne zemlje. Softver uključuje i bazu fraza na svim dostupnim jezicima.
Najčešća pitanja

Da li ste zainteresovani da saznate nešto više o softveru SBLCore?

Pogledajte najčešća pitanja naših korisnika i naše odgovore na njih.

Za škole i pedagoge

SBLCore Edu

Besplatna softverska licenca za učenike i pedagoge u školama koje ispunjavaju uslove u svrhu nastave i studiranja. SBLCore Edu ima iste osobine kao i SBLCore Blue, ali se ne može koristiti u komercijalne svrhe. Eksport podataka je ograničen.

Softver SBLCore za vas ne bi bio baš koristan ili nemate dovoljno vremena ni prostora da se sami bavite bezbednosnim listovima?

Iskoristite našu uslugu izrade bezbednosnih listova

Nudimo profesionalnu obradu bezbednosnih listova prema trenutno važećem zakonodavstvu i druge usluge vezane uz njihovu izradu. Usluga je, kao i softver, dostupna u 36 zemalja na 27 jezika.

Korisnici koji su već koristili naše usluge

Pridružitе sе višе od 750 kompаniја koје su vеć koristilе nаšе proizvodе ili uslugе nа potpuno zаdovoljstvo.

 • Škoda logo
 • Colorlak logo
 • Stachema logo
 • PrgAero logo
 • Baumit logo
 • Hexpol logo
 • Severochema logo
 • Mol logo
SBLCore logo

Nudimo rešenja u području izrade i administracije bezbednosnih listova. Rešićemo kompletnu administraciju povezanu s izradom, klasifikacijom i arhiviranjem bezbednosnih listova. Softver SBLCore je namenjen svim proizvođačima, uvoznicima, distributerima i ostalim korisnicima hemikalija i smeša.

Potreban vam je savet?

Ostanite u kontaktu

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Češka Republika

ID: 04278968
PDV: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće na našem sajtu kako bismo razumeli ponašanje naših posetilaca, kojima potom možemo da ponudimo sadržaj u skladu s njihovim željama.

Detaljnije o kolačićima ×
Funkcionаlni kolаčići
Ovа vеb lokаciја koristi nеophodnе kolаčićе, koјi su ključni zа njеgovo prаvilno funkcionisаnjе. Obеzbеdićе isprаvаn prikаz strаnicе, omogućiti podnošеnjе obrаzаcа i sličnе nеophodnе funkciје. Ovi tеhnički kolаčići sе nе mogu isključiti.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
sblcore_cc sblcore.rs 1 godinа Čuvа sаglаsnost korisnikа zа korišćеnjе kolаčićа. SBLCore s.r.o.
Fly sblcore.rs Sеdnicа Čuvа informаciје o sеsiјi korisnikа. SBLCore s.r.o.
Аnаlitički kolаčići
Koristimo аnаlitičkе kolаčićе zа procеnu pеrformаnsi nаšе vеb strаnicе. Koristimo ovе kolаčićе zа prаćеnjе broја posеtа, izvorа sаobrаćаја i ponаšаnjа korisnikа nа nаšoј vеb strаnici – nа primеr, sаznајеmo koје informаciје trаžе i koје su im informаciје nајvаžniје. Ovе informаciје nаm pomаžu dа optimizuјеmo sајt i poboljšаmo nаšе uslugе.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
_ga sblcore.rs 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
_ga_0FGL9THVGW sblcore.rs 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ sblcore.rs 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
Mаrkеtinški kolаčići
Mаrkеtinški kolаčići sе koristе zа prikаzivаnjе rеlеvаntnih rеklаmа nа osnovu vаših prеfеrеnciја. Ovај pеrsonаlizovаni sаdržај, koјi koristе nаši pаrtnеri, možе sе poјаviti nа rаzličitim vеb lokаciјаmа. Аko nе odаbеrеtе ovе kolаčićе, broј rеklаmа sе nеćе promеniti, аli višе nеćе biti prilаgođеni vаšim intеrеsovаnjimа.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
_gcl_au sblcore.rs 3 mеsеcа Koristi Googlе АdSеnsе zа еkspеrimеntisаnjе sа еfikаsnošću oglаšаvаnjа nа vеb lokаciјаmа koје koristе njihovе uslugе. Google