Video-uputstva

Za 90 minuta trajanja video-zapisa razumljivim jezikom predstavićemo vam softver SBLCore i njegove funkcije. Videa će vas voditi korak po korak kroz izradu bezbednosnih listova, etiketa ili PCN notifikacija i pomoći će vam da krenete s učinkovitim radom sa bezbednosnim listovima u softveru.

play

Kako funkcioniše SBLCore

3:46

First Steps in SBLCoreplay

First Steps in SBLCore

4:09

Preuzmite probnu verziju softvera SBLCore, podesite bazu podataka, izvršite import primera bezbednosnih listova i baze podataka supstanci, imenik i fraze, korisnički priručnik.

Contact Listplay

Contact List

2:31

Kreiranje nove kompanije u imeniku i rad sa listom s kontaktima.

Backupplay

Backup

2:17

Sigurnosno kopiranje i obnova podataka, podešavanje automatskih sigurnosnih kopija.

New Substanceplay

New Substance

4:53

Baza podataka supstanci, pravljenje nove supstance na osnovu informacija iz bezbednosnog lista, popunjavanje CAS broja, ES, REACH, naziv supstance, popunjavanje klasifikacijskih i toksikoloških i ekotoksikoloških vrednosti iz odeljaka 8, 11 i 12.

Substance Databaseplay

Substance Database

5:04

Baza podataka za supstance - kriterijumi za pretraživanje, izbor kolona s kriterijumi za pretraživanje, vrste supstanci u bazi podataka, pretraživanje i kreiranje nove supstance, razlikovanje supstanci u bazi podataka.

ECHA Substancesplay

ECHA Substances

3:13

ECHA supstance – pretraživanje na ECHA, klasifikacija i nazivi supstanci na ECHA, dodavanje nove supstance iz ECHA u bazu podataka.

Safety Data Sheetplay

Safety Data Sheet

5:59

Izrada novog bezbednosnog lista - popunjavanje dokumentacije i supstanci, proračun klasifikacije, korišćenje automatskih fraza, uvid u bezbednosni list.

Phrasesplay

Phrases

3:06

Vrste fraza, pravljenje sopstvenih fraza i podešavanje automatskih fraza.

Translatingplay

Translating

3:18

Prevod bezbednosnog lista uz pomoć softvera SBLCore, pravljenje sopstvenih fraza s prevodima.

Classification calculationplay

Classification calculation

7:37

Opis informacija potrebnih za automatsku klasifikaciju, njihov unos i proračun automatske klasifikacije.

Classification Balanceplay

Classification Balance

4:55

Opis podataka i postupka proračuna razvrstavanja unutar klasifikacijskog bilansa.

Labelsplay

Labels

4:53

Izrada etiketa, etiketa na više jezika, tabak etiketa, uputstva za izradu etiketa

Detergentsplay

Custom Label Templates

5:47

Priprema sopstvenih šablona.

Detergentsplay

Detergents

3:06

Izrada bezbednosnog lista za deterdžent - dodavanje komponenti deterdženta, izrada lista s podacima.

PCN access settings incl. S2Splay

PCN access settings incl. S2S

7:30

Podešavanje pristupa za PCN portal i aktivacija S2S za direktno podnošenje notifikacija iz softvera. Registracija u PCN, sistemsko rešenje (S2S).

Notification into PCN portalplay

Notification into PCN portal

6:11

Ručne notifikacije, notifikacije preko S2S.

PCN without SDSplay

PCN without SDS

5:49

Izrada PCN notifikacije bez potrebe za bezbednosnim listom.

SBLCore Blue subscriptionplay

SBLCore Blue subscription

3:36

SBLCore Blue - detaljan opis pretplate.

SBLCore logo

Nudimo rešenja u području izrade i administracije bezbednosnih listova. Rešićemo kompletnu administraciju povezanu s izradom, klasifikacijom i arhiviranjem bezbednosnih listova. Softver SBLCore je namenjen svim proizvođačima, uvoznicima, distributerima i ostalim korisnicima hemikalija i smeša.

Potreban vam je savet?

Ostanite u kontaktu

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Češka Republika

ID: 04278968
PDV: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće na našem sajtu kako bismo razumeli ponašanje naših posetilaca, kojima potom možemo da ponudimo sadržaj u skladu s njihovim željama.

Detaljnije o kolačićima ×
Funkcionаlni kolаčići
Ovа vеb lokаciја koristi nеophodnе kolаčićе, koјi su ključni zа njеgovo prаvilno funkcionisаnjе. Obеzbеdićе isprаvаn prikаz strаnicе, omogućiti podnošеnjе obrаzаcа i sličnе nеophodnе funkciје. Ovi tеhnički kolаčići sе nе mogu isključiti.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
sblcore_cc sblcore.rs 1 godinа Čuvа sаglаsnost korisnikа zа korišćеnjе kolаčićа. SBLCore s.r.o.
Fly sblcore.rs Sеdnicа Čuvа informаciје o sеsiјi korisnikа. SBLCore s.r.o.
Аnаlitički kolаčići
Koristimo аnаlitičkе kolаčićе zа procеnu pеrformаnsi nаšе vеb strаnicе. Koristimo ovе kolаčićе zа prаćеnjе broја posеtа, izvorа sаobrаćаја i ponаšаnjа korisnikа nа nаšoј vеb strаnici – nа primеr, sаznајеmo koје informаciје trаžе i koје su im informаciје nајvаžniје. Ovе informаciје nаm pomаžu dа optimizuјеmo sајt i poboljšаmo nаšе uslugе.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
_ga sblcore.rs 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
_ga_0FGL9THVGW sblcore.rs 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ sblcore.rs 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
Mаrkеtinški kolаčići
Mаrkеtinški kolаčići sе koristе zа prikаzivаnjе rеlеvаntnih rеklаmа nа osnovu vаših prеfеrеnciја. Ovај pеrsonаlizovаni sаdržај, koјi koristе nаši pаrtnеri, možе sе poјаviti nа rаzličitim vеb lokаciјаmа. Аko nе odаbеrеtе ovе kolаčićе, broј rеklаmа sе nеćе promеniti, аli višе nеćе biti prilаgođеni vаšim intеrеsovаnjimа.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
_gcl_au sblcore.rs 3 mеsеcа Koristi Googlе АdSеnsе zа еkspеrimеntisаnjе sа еfikаsnošću oglаšаvаnjа nа vеb lokаciјаmа koје koristе njihovе uslugе. Google