Izrаdа bеzbеdnosnih listovа

Bezbednosni listovi bez muke

Izrada bezbednosnih listova i aktivnosti s tim u vezi

Nudimo profesionalnu obradu bezbednosnih listova prema važećem zakonodavstvu za 36, uglavnom evropskih, zemalja u 27 jezičkih verzija. Vaši bezbednosni listovi u potpunosti će biti u skladu sa svim zakonodavnim kriterijumima.

Usluga obrade bezbednosnih listova

Izrada i prevod bezbednosnog lista za 36 država

Provera ažuriranosti supstance i dobijene klasifikacije

Analiza zakonskih obaveza

Proračun klasifikacije smeše na osnovu recepture

Dizajn i provera etiketa

UFI kodovi i notifikacije na PCN portal

Da li ste zainteresovani za naše usluge?

Javite se našim stručnjacima

Obim usluga

Koje usluge pružamo

Bezbednosni listovi

Napravićemo za vas bezbednosne listove za ukupno 36 zemalja u 27 jezičkih verzija. Proverićemo ispravnost klasifikacije supstanci i celog proizvoda, te ćemo upozoriti na postojeće nedostatke. Predložićemo sledeće korake i definisati ostale obaveze koje proizlaze iz hemijskog zakonodavstva, kao što su obaveza podnošenja notifikacija i etikete.

UFI i PCN portal

Proverićemo da li se problematika UFI i PCN odnosi direktno na vas. Pružićemo vam stručnu pomoć u skladu s važećim zakonodavstvom i obezbediti sve, od direktnog savetovanja, preko registracije na PCN portalu, izrade UFI koda, do dalje notifikacije o proizvodu.

Deterdženti

Posavetovaćemo vas o ispunjavanju zakonskih kriterijuma u vezi s deterdžentima. Za vas pravimo bezbednosni list, dizajn etikete i listove s podacima u skladu s Uredbom o deterdžentima. Notifikacije o deterdžentima šaljemo na PCN portal za vas.

Dostupne zemlje i jezičke varijante

Usluga je dostupna za 36 zemalja

Jedna od ključnih prednosti naše usluge je pravljenje bezbednosnih listova za sve evropske zemlje. Pružićemo vam bezbednosne listove za 36 zemalja, uglavnom iz EU, u ukupno 27 jezičkih verzija.
Uvid u primere bezbednosnih listova

Poštovanje zakonodavnih obaveza

Da li znate koje obaveze se odnose na vas?

Jedan od uobičajenih problema s kojima se susrećemo je nepotpuna svest o pravom obimu obaveza koje naši korisnici moraju da poštuju. To obično saznaju tek nakon što ih provere nadležni organi, čime se nesvesno izlažu riziku od kazni.

Koje obaveze su povezane s bezbednosnim listom?
Bezbednosni list koristi se za prenos informacija o opasnostima proizvoda u lancu snabdevanja. Istovremeno daje uputstva kako rukovati takvim proizvodom. Pravi ga proizvođač supstance, uvoznik i naredni korisnik ili distributer. Format i sadržaj bezbednosnog lista utvrđeni su u Uredbi REACH. Bezbednosni list mora da bude napravljen na službenom jeziku odredišne zemlje.
Koje se obaveze odnose na etiketu?
Kao i bezbednosni list, etiketa mora da bude i na službenom jeziku odredišne zemlje. Sadržane informacije moraju da budu u skladu s podacima u bezbednosnom listu. Istovremeno se sadržaj etikete menja zavisno od vrste upotrebe proizvoda.
Kada nastaje obaveza notifikacije za smešu?
Smeše opasne po zdravlje ljudi ili s fizički opasnim svojstvima moraju da budu označene UFI kodom i prijavljene PCN portalu kojim upravlja evropska agencija ECHA. Međutim, svaka zemlja može da odredi dodatne korake koje treba preduzeti kao deo notifikacije, kao što su npr. takse za slanje notifikacija.
Kako izgleda bezbednosni list?
Bezbednosni list ima precizno određen format, koji je u okviru EU utvrđen u Prilogu II Uredbe REACH. Sastoji se od 16 odeljaka, čiji naslovi postoje na svim jezicima EU, tako da nije moguće napraviti jednostavan prevod. Definisano je i koje informacije svaki pojedinačni odeljak mora da sadrži. Trebalo bi da budu napisani jasno i sažeto. Zemlje van Evrope rukovode se svojim nacionalnim zakonodavstvom.
Šta mora da bude na etiketi?
Etiketa proizvoda pravi se na osnovu odeljka 2.2 bezbednosnog lista. Važno je obezbediti usklađenost između bezbednosnog lista i etikete jer dostavljene informacije moraju da budu identične.
Kako izgleda UFI i gde je naveden?
UFI identifikator je obavezni deo nalepnice i mora da bude čitljiv i neizbrisiv. Skraćenica „UFI” je jedinstvena, nepromenljiva je na svim jezicima Evropske unije i prethodi samoj šifri, koja se uvek sastoji od 16 znakova. Šifra se potom navodi u formatu <b>UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3</b>.
Da li želite da imate svoje bezbednosne listove pod kontrolom? Da li tražite jednostavnu alatku koja će vam u tome pomoći?

Isprobajte naš softver SBLCore namenjen za izradu i administraciju bezbednosnih listova.

Da li već imate iskustva s bezbednosnim listovima? Softver SBLCore značajno ubrzava vaš rad u poređenju s ručnim načinom izrade bezbednosnih listova. SBLCore smanjuje rizik od pogrešno pripremljenog bezbednosnog lista i duge potrage za izmenama u zakonu. U isto vreme, imaćete pod kontrolom svoje bezbednosne listove i sve dokumente koji uz njih idu.

Korisnici koji su već koristili naše usluge

Pridružitе sе višе od 750 kompаniја koје su vеć koristilе nаšе proizvodе ili uslugе nа potpuno zаdovoljstvo.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Nudimo rešenja u području izrade i administracije bezbednosnih listova. Rešićemo kompletnu administraciju povezanu s izradom, klasifikacijom i arhiviranjem bezbednosnih listova. Softver SBLCore je namenjen svim proizvođačima, uvoznicima, distributerima i ostalim korisnicima hemikalija i smeša.

Potreban vam je savet?

Ostanite u kontaktu

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Češka Republika

ID: 04278968
PDV: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće na našem sajtu kako bismo razumeli ponašanje naših posetilaca, kojima potom možemo da ponudimo sadržaj u skladu s njihovim željama.

Detaljnije o kolačićima ×
Funkcionаlni kolаčići
Ovа vеb lokаciја koristi nеophodnе kolаčićе, koјi su ključni zа njеgovo prаvilno funkcionisаnjе. Obеzbеdićе isprаvаn prikаz strаnicе, omogućiti podnošеnjе obrаzаcа i sličnе nеophodnе funkciје. Ovi tеhnički kolаčići sе nе mogu isključiti.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
sblcore_cc sblcore.rs 1 godinа Čuvа sаglаsnost korisnikа zа korišćеnjе kolаčićа. SBLCore s.r.o.
Fly sblcore.rs Sеdnicа Čuvа informаciје o sеsiјi korisnikа. SBLCore s.r.o.
Аnаlitički kolаčići
Koristimo аnаlitičkе kolаčićе zа procеnu pеrformаnsi nаšе vеb strаnicе. Koristimo ovе kolаčićе zа prаćеnjе broја posеtа, izvorа sаobrаćаја i ponаšаnjа korisnikа nа nаšoј vеb strаnici – nа primеr, sаznајеmo koје informаciје trаžе i koје su im informаciје nајvаžniје. Ovе informаciје nаm pomаžu dа optimizuјеmo sајt i poboljšаmo nаšе uslugе.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
_ga sblcore.rs 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
_ga_0FGL9THVGW sblcore.rs 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ sblcore.rs 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
Mаrkеtinški kolаčići
Mаrkеtinški kolаčići sе koristе zа prikаzivаnjе rеlеvаntnih rеklаmа nа osnovu vаših prеfеrеnciја. Ovај pеrsonаlizovаni sаdržај, koјi koristе nаši pаrtnеri, možе sе poјаviti nа rаzličitim vеb lokаciјаmа. Аko nе odаbеrеtе ovе kolаčićе, broј rеklаmа sе nеćе promеniti, аli višе nеćе biti prilаgođеni vаšim intеrеsovаnjimа.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
_gcl_au sblcore.rs 3 mеsеcа Koristi Googlе АdSеnsе zа еkspеrimеntisаnjе sа еfikаsnošću oglаšаvаnjа nа vеb lokаciјаmа koје koristе njihovе uslugе. Google